Dr. (CSc) Nagy Miklós Mihály

Magyarország hadtörténeti földrajza

A gyepűk nyers földrajzi erői azonban önmagukban még nem voltak képesek feltartóztatni az idegen támadót. Valódi hatásukat csak akkor tudták kifejteni, amikor kellő katonai erő kihasználta a bennük rejlő lehetőségeket. Ennek köszönhető a magyar hadtörténelem első földrajzi időszaka egyik jellemző államhatalmi próbálkozása a dél-erdélyi határok megerősítésére. II. András király 1211-ben a Szentföldről kitelepülő Német 131 Lovagrendnek adományozta a Barcaságot, ahol az 1225-ig, tehát alig másfél évtizeden át élt.http://old.foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/disszert/Nagy_Miklos_Mihaly_disszertacio.pdf