MyGen and My Family

Category

Néprajz

Névadási szokások és a leggyakoribb keresztnevek a 18. századi Budakeszin

Budakeszi anyakönyveit, egy évtizednyi szünet kivételével[1] 1699-től vezetik. Ezek a plébánián őrzött, és a Magyar Nemzeti Levéltár Lángliliom utcai kutatótermében kutatható dokumentumok a legfontosabb helytörténeti forrásaink közé tartoznak. Általában a családfakutatók forgatják ezeket a régi írásokat a levéltár mikrofilmolvasójában, de… Continue Reading →

A Szovjetunióba hurcolt magyarországi németek és a Németország nyugati és szovjet zónáiba kitelepítettek

A Szovjetunióba hurcolt magyarországi németek és a Németország nyugati és szovjet zónáiba kitelepítettek száma településenként. Forrás: A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2004, pp. 306-331 old.; Zielbauer györgy: magyar polgári lakosok deportálása és… Continue Reading →

Kitelepítések Diósdról – 1947

A Közép- és Délkelet-Európában élő német nemzetiségű lakosság áttelepítésének gondolata már a szövetséges hatalmak teheráni konferenciáján felmerült. A második világháború alatt a lengyel és csehszlovák vezetés egyértelműen hangsúlyozta az országaik területén élő német kisebbség felelősségét a hitleri megszállásért. Az első… Continue Reading →

Budahegyvidéki falvak – Tök

  Tök anno    

Diósd településsé alakulása

 A hajdani Diósd a múlt homályába burkolózott, s a friss betelepülők nem foglalkoztak a múlttal. Erősen, szorgalmasan dolgoztak, mert gyökeret kellett ereszteniük új „szülőföldjükön”.   Tekintettel arra, hogy a település lakóira vonatkozó adatok hivatalosnak tekintendők, létszáma alapján is már komoly… Continue Reading →

Halandóság és a névadás a XVIII. században nématajkúak körében

Az egészségüggyel kapcsolatban érdemes feljegyezni néhány mozzanatot a a lakosság életmódjáról, gondolkodásáról és szokásairól. Közismert, hogy az átlagos életkor a mainál jóval rövidebb volt, egy 50 éves ember 18. század elején már öregnek, többnyire munkaképtelennek számított. Ennek ellenére előfordult, hogy… Continue Reading →

A svábok kitelepítéséről a nagyhatalmak Potsdamban megegyeztek

A háború után szinte azonnal, az 1945 júliusában megtartott potsdami konferencián az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió megegyezett a “bűnös nemzet” Németországon kívül élő tagjainak német határokon belülre telepítéséről. Potsdamban ültek össze a nagyhatalmak. Az értekezlet a németek Lengyelországból,… Continue Reading →

A nemzetiségiek létszáma 2001-ben Magyarországon

A nemzetiségiek létszáma 2001-ben: (a 2001-es népszámlálás adatai szerint) * 190 046 – cigányok * 32 233 – németek * 17 693 – szlovákok * 15 620 – horvátok * 7 995 – románok * 5 070 – ukránok * 3… Continue Reading →

A nagy sváb vonulás

Abban, hogy ilyen magas volt az ázsiónk, ugyanúgy benne volt a török elleni háborúkban sokat szenvedő ország kedvező képe, mint az elszegényedett fekete-erdei területek viszonyai, de a propaganda is. Nagy volt a konkurencia, a maguk felvirágoztatását szintén tömeges betelepítésekkel elképzelő… Continue Reading →

Sváb hagyományok és katolikus szertartások Budakeszin

A sváb identitástudat megőrzése a budakeszi sváb lakosság életében, történetében nem kizárólagosan ugyan, de jellemzően azáltal valósulhatott meg, sőt, erősödhetett fel az utóbbi időkben, hogy a sváb vagy svábnak tartott szokások egybeolvadtak vagy szorosan összekapcsolódtak a katolikus egyházi élet, kivált… Continue Reading →

© 2020 MyGen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑