MyGen

MyGen and My Family

Transzgeneráció

Ulm város szerepe a betelepítésekben

Ulm szép fekvésű dél-németországi város a Duna mellett. A német kivándorlók sorsa szorosan kapcsolódik a város XVII-XVIII. századi történelméhez. Ez idő tájt a Kelet- és Közép-Európába települni szándékozók tömegei határozták meg a város képét. Az ulmi krónikák első ízben 1712-ben… Continue Reading →

Névadási szokások és a leggyakoribb keresztnevek a 18. századi Budakeszin

Budakeszi anyakönyveit, egy évtizednyi szünet kivételével[1] 1699-től vezetik. Ezek a plébánián őrzött, és a Magyar Nemzeti Levéltár Lángliliom utcai kutatótermében kutatható dokumentumok a legfontosabb helytörténeti forrásaink közé tartoznak. Általában a családfakutatók forgatják ezeket a régi írásokat a levéltár mikrofilmolvasójában, de… Continue Reading →

Nevek magyarosítása Budakeszin

A Volksbund Budakeszin – Somlai Péter Ferenc A budakeszi értelmiség jelentős része tehetős gazdacsaládok a középosztályba felemelkedett utódaként helyi származású volt. Közéjük tartozott Gödrösy (Gruber) János főjegyző, Martonfi (Martin) Antal gazdasági jegyző, Pentei (Pfendner) Antal és Erdőfi (Eszterle) Antal irodatisztek…. Continue Reading →

Források a sváb betelepedésről és a betelepülő családokról

Pest                                

Diósd képeskönyv

Diósd az anyai nagyszülők faluja. Az Albitz-ok hazája. Vagy más néven Alvitz, Olvitz, stb.

BUDAKESZI – 1. Ősi története – Római kor, őslakók

Római kor Budakeszi lakottságára utaló első emlékek még az új kőkorszakból származnak. A római korban is éltek itt emberek, amelyekről egy a világon is ritka síremlék feltárása tanúskodik. A település határában a “lange-” és “letze teilung” dűlőben római telep nyomai találhatók. Kisvárdai… Continue Reading →

BUDAKESZI – 2. Betelepítése svábokkal

 Telepítés Több mint ezer éve élnek németek a Kárpát-medencében, azonban a történeti sorsfordulók után – például a török kiűzése – egy egészen új szakasz kezdődött életükben. Munkaerőre volt szükség, s ezért a szervezett telepítést az 1722-23 évi magyarországi országgyűlés is határozatban sürgette…. Continue Reading →

Budakeszi Helytörténeti Értesítő

 Gellér Dávid: Budakeszi a német betelepítés korában. Bednárik János: Jeles napok, népszokások Budakeszin a. 19–20. században. I. Adventtől nagyböjtig. Somlai Péter: Budakeszi társadalomtörténete a 20. század első felében.  3_1_HUDE   http://www.heimatmuseum-wudigess.hu/wp-content/uploads/2017/06/3_1_HUDE.pdf3_1_HUDE http://www.heimatmuseum-wudigess.hu/kutatas/kiadvanyaink/

8 – Wudigeß (Budakeszi), Anno 1729

Martin nagy lendülettel ront be az alacsony ajtón. -Hol vagy asszony? Jó hírem van. -Pssssszt! Légy csendesebb! – szól ki hozzá a szobából. -Mi van veled? -A Szepi nincs többé. -Mit beszélsz? -Ahogy mondom. Az Úr magához szólította. A férfi… Continue Reading →

« Older posts

© 2020 MyGen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑