MyGen and My Family

Category

Diósd

Diósd képeskönyv

Diósd az anyai nagyszülők faluja. Az Albitz-ok hazája. Vagy más néven Alvitz, Olvitz, stb.

A Szovjetunióba hurcolt magyarországi németek és a Németország nyugati és szovjet zónáiba kitelepítettek

A Szovjetunióba hurcolt magyarországi németek és a Németország nyugati és szovjet zónáiba kitelepítettek száma településenként. Forrás: A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2004, pp. 306-331 old.; Zielbauer györgy: magyar polgári lakosok deportálása és… Continue Reading →

Diósdon már az 1700-as években iparszerűen bányászták a követ

A vidék leglátványosabb formáit a mészkövek alkotják, amelyeket a bennük található ősmaradványok alapján két típusba oszthatjuk: lajta mészkő és szarmata mészkő.

TÖRÖKBÁLINT ÉS DIÓSD LAKODALMAS SZOKÁSAI

A főváros közvetlen szomszédságában fekvő Törökbálint és Diósd eredete régi időkbe nyúlik vissza. Törökbálint — az ott végzett ásatások szerint, — már a rómaiak korában lakott vidék volt. Régi magyar okiratok Torbágy névvel emlegetik (ezért a nép nyelvén ma is még Tud-wai). Diósd Szent… Continue Reading →

Diósd őslakosai

​ Az új lakosok ősei a néphagyomány szerint Schwartzwaldból származnak. A telepesek zömét azonban feltehetően a bajorok alkották, mivel a Diósdon beszélt nyelvjárás – még az 1930-as évek megállapításai szerint is – a középbajorral mutatta a legnagyobb rokonságot. Ami a… Continue Reading →

Diósd első dikális összeírása 1774-1775

Az urasági összeírásban a 67 szőlőműves közül mind a 67 házban és négy présházban lakik, ezek a házas zsellérek, 37 pedig másoknál „zsellérképpen” lakik. A 108 összeírt szőlőműves lényegében családfő és ha családonként öt főt számítunk, akkor 540 főnyi népességet… Continue Reading →

Kitelepítések Diósdról – 1947

A Közép- és Délkelet-Európában élő német nemzetiségű lakosság áttelepítésének gondolata már a szövetséges hatalmak teheráni konferenciáján felmerült. A második világháború alatt a lengyel és csehszlovák vezetés egyértelműen hangsúlyozta az országaik területén élő német kisebbség felelősségét a hitleri megszállásért. Az első… Continue Reading →

Diósd településsé alakulása

 A hajdani Diósd a múlt homályába burkolózott, s a friss betelepülők nem foglalkoztak a múlttal. Erősen, szorgalmasan dolgoztak, mert gyökeret kellett ereszteniük új „szülőföldjükön”.   Tekintettel arra, hogy a település lakóira vonatkozó adatok hivatalosnak tekintendők, létszáma alapján is már komoly… Continue Reading →

A házszám a felvilágosodás korának egyik legfontosabb találmánya

A 18. században szokássá vált, hogy az anyakönyvekbe beírták a szülők, sőt a nagyszülők lakcímét, ami sokat elárult társadalmi helyzetükről. Házas, házatlan zsellér, vagy csak lakó, stb. Így tudható, hogy Reisz János (1883) nagyapám Budakesz(i) 185-ös számú házában született.  Megnéztem… Continue Reading →

A nemzetiségiek létszáma 2001-ben Magyarországon

A nemzetiségiek létszáma 2001-ben: (a 2001-es népszámlálás adatai szerint) * 190 046 – cigányok * 32 233 – németek * 17 693 – szlovákok * 15 620 – horvátok * 7 995 – románok * 5 070 – ukránok * 3… Continue Reading →

© 2020 MyGen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑