MyGen and My Family

Category

Tájegység

Petrozsény képeskönyv

Pestisjárvány Erdélyben – 1755

Más szempontból is határ az 1708–13-as nagy pestis: a járványok gyakorisága szempontjából. Utána nagy, országos járvány már csak az 1739–43-as; ezenkívül 1718–19- ben és 1755-ben Brassóban és a Barcaságon pusztított pestis, 1795–96-ban pedig Szerémségben. Vekerdi László : NÉHÁNY ADAT AZ… Continue Reading →

Az Őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastély építéstörténete – Sidó Zsuzsa

E tanulmány célja az erdélyi kastélyépítészet egyik Hunyad megyei emlékének, az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastélynak a bemutatása. A kastélyépítészet különleges és ígéretes területe a művészettörténeti és társadalomtörténeti kutatásoknak, mert az általános korízlés és a külső befolyásoló tényezőktől mentes egyéni preferenciák ötvöződésének megnyilvánulási… Continue Reading →

Az őraljaboldogfalvi Kendeffy alapítású iskola – Dáné Veronika

Az erdélyi református népoktatás történetében sajátos helyet foglalnak el a nemesi családok vagy ezeknek közismert tagjai által alapított iskolák. A köztudatban leginkább a 19. században létrehozottak honosodtak meg, mint a makfalvi Wesselényi-féle intézmény,1 a patrónusok jelenléte egy-egy tanintézet életében azonban… Continue Reading →

Erdély román megszállása: 1916. augusztus 27,

Két fiammal, Dániellel, és Bálinttal 2016 augusztusában tettünk egy 10 napos körutat az erdélyi őseink valószínűsített lakóhelyein. Hátszeg, Őraljaboldogfalva, Petrozsény, Farkadin, stb., helyszíneit jártuk be, és hazatérve szembesültem újra azzal, hogy gyakorlatilag napra pontosan 100 éve történt az erdélyi román… Continue Reading →

Őraljaboldogfalva – Beke György írása

Két emberöltővel ezelőtt még eleven magyar élet zajlott a Retyezát lábánál, a Sztrigy patak partján. Egyetlen tanúját ismertem, Horváth József fotóművészt. Találkozásunkkor már túl volt a kilencvenen; 1905-ben született Marosújváron. Édesapja bányafelügyelő. A fiatal Horváth gyakornok a postán, aztán a… Continue Reading →

Őraljaboldogfalva utolsó rendes lelkésze – Vásárhelyi Lőrincz

1925 szeptemberében Nagy Károly püspök úr az Őraljaboldogfalvai szórványegyház lévita-tanítójává nevezett ki engem, akinek se hangja se hallása nincs. A gróf Kendeffyek ősi fészken ez, amelynek éltető lelke a grófné: Báró Bánffy Zsuzsika volt. A gyülekezet nagyon vegyes elemekből tevődött össze. Faji öntudat nagyon… Continue Reading →

Háború Erdélyben 1916

Károlyfalvi József: 1916 – Háború Erdélyben az Osztrák-Magyar Monarchia, Németország és Románia között Maderschpach Viktor emlékezései, mint szinte egyedüli forrás adják talán vissza az állapotokat leginkább vizuális formában: “Petrozsény, melyet teljes sötétségben értünk el, olyan volt, mint a megbolygatott hangyaboly..

A Barca név eredetének bolgáriasított próbálkozásai

Lyudmil Antonov: Bulgar toponyms Banat, Turnu Mъgurele, Pest … I couldn’t find a toponym in the Balkan Peninsula with the exact name Barca (pronounced Bartsa). The closest I could find is Bratsigovo, a town in the foothills of the Rhodopes… Continue Reading →

KÁLLAY FERENTZ: A’ NEMES SZÉKELY NEMZET’ EREDETÉRŐL

KÁLLAY FERENTZ, Pensionált Kapitányauditor. HISTÓRIAI ÉRTEKEZÉS A’ NEMES SZÉKELY NEMZET’ EREDETÉRŐL, HADI ÉS POLGÁRI INTÉZETEIRŐL 1829 Tudjuk hogy a’ Bartzaságon ma is sok Magyar Faluk Vagynak, és vóltak régen, mint Apátza, Kriszba Bátsfalu Türkös Tsernátfalva Szent Mihályfalvai Mikefalva; Hoszufalu) Tatrang,… Continue Reading →

© 2020 MyGen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑