A Volksbund Budakeszin – Somlai Péter Ferenc
A budakeszi értelmiség jelentős része tehetős gazdacsaládok a középosztályba felemelkedett
utódaként helyi származású volt. Közéjük tartozott Gödrösy (Gruber) János főjegyző, Martonfi
(Martin) Antal gazdasági jegyző, Pentei (Pfendner) Antal és Erdőfi (Eszterle) Antal irodatisztek.
Német származású volt az Isztimérről érkező iskolaigazgató Makk Róbert (Makl Ruprecht –
érdekesség, hogy nem csak a családnevét, de a keresztnevét is magyarosította), a székesfehérvári
születésű Miller József plébános és utóda, a Tolna megyei Nagyvejkén született Braun Gyula is.
http://epa.oszk.hu/02300/02336/00003/pdf/EPA02336_moma_2014_kulonszam_195-224.pdf