Mimóza

Amikor megérkezett hozzánk, még nem tudtam miféle titkokat őriz. Igaz, előtte egyetlen mimózát sem ismertem közelebbről, s azt is megvallom, sosem érdekelt különösebben, milyenek is a mimózák, csak elfogadtam, mint tényt, hogy lehet ilyen lelkületű valaki. Az őszi verőfénybe vont ablak elé tettem, az asztal közepére. Ismerkedtünk. Ha már ide, …

Csiribábi

Micsoda szép napnak indult. Az égből úgy hullott a hó, hogy alig lehetett kilátni az autó ablakán. Trabanttal mentem, hogy játékot válasszak, három unokámnak. Az egyik játékboltban vettem Fanninak, a másikban Laurának, a harmadikban Bálintnak. Azért mentem abba a boltba, mert meghívást kaptam Csiribábitól, és meg akartam ismerkedni vele, mert …

71. Hirdette Isten országát

Apostolok cselekedetei 28:30-31. PÁL PEDIG MÉG KÉT ESZTENDEIG MARADT TULAJDON BÉRELT SZÁLLÁSÁN, ÉS MINDAZOKAT FOGADTA, AKIK HOZZÁ MENTEK, HIRDETTE AZ ISTEN ORSZÁGÁT ÉS TANÍTOTT AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSRÓL TELJES BÁTORSÁGGAL, MINDEN AKADÁLYOZÁS NÉLKÜL. ____________________ Édesapám születésnapjáról, évről évre megemlékezünk az általa alapított gyülekezetben. Egybegyűlünk ott mi testvérek, párjainkkal, aki csak …

17. Ellenetek fordulnak

Máté evangéliuma 7:6. NE ADJÁTOK AZ EBEKNEK AZT, AMI SZENT, GYÖNGYEITEKET SE DOBJÁTOK A DISZNÓK ELÉ, MERT SÁRBA TAPOSSÁK, AZTÁN ELLENETEK FORDULNAK ÉS SZÉTSZAGGATNAK TITEKET. _____________________ A lányoméknál voltunk, Fallingbostel-ben, mikor a fiunktól jött egy üzenet. Csak ennyi: Apa jelölt lett… Visszaüzentem, mi ez? Mi történt? Egy országos újságban kiszivárogtattak egy …