MyGen

ancestry

Category

Legújabb bejegyzés

A Pest Megyei Bíróság politikai iratainak adatbázisa 1951–1953.

  Ítélet közellátás veszélyeztetése bűntettben: A közellátás terén elkövetett bűntett miatt (mulasztás a begyűjtés terén) 1 évi börtönbüntetést rótt ki a Pest Megyei Bíróság a tápiószecsői VB titkárra. Az MDP Titkárságának 1952. augusztus 27-i határozata közellátás ügyében 1951. I. felében… Continue Reading →

Sóskút iparosai és kerekedői 1898-1913

A Fejér Vármegye elöljáróságának utasítására, az alábbi jegyzékeket készítették el Sóskút elöljárói, az 1898,1913 év iparosairól és kereskedőiről: IPAROSOK JEGYZÉKE(1898). Hangyassy Tamás          kocsma Schober József                 kocsma 3.   Patacsics György             kovács Németh József                 kovács Román János                   kovács Hangyassy Tamás          mészáros Schóber József                 mészáros Sáskó Tamás                   asztalos Pelikán József                  asztalos Klein Károlyasztalos… Continue Reading →

A történetem valamikor, úgy nyolc évvel ezelőtt kezdődött

A KEZDET A történetem valamikor, úgy nyolc évvel ezelőtt kezdődött, amikor minden lehetőség megszűnt, a barátok jó része eltűnt, az ismerősök elkerültek, szeretteim többsége távolabb lépett tőlem, a többiek pedig értetlenül nézték vergődésemet. Mi történt? Minden összeomlott. A devizaválság berobbanásával… Continue Reading →

Hungaricana

Hungaricana Adatbázisok https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/

MAPIRE

MAPIRE Első Katonai Felmérés (1763-1787) Második Katonai Felmérés (1806-1869) Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) Kataszteri térképek (XIX. század) Szinkronizált térképek

Mária Terézia úrbéri tabellái

Ismertető Mária Terézia 1767-ben kiadott rendeletének célja a jobbágyterhek felmérése és egységes szabályozása volt. A helységeket végigjárva, az ún. kilenc pontos kérdőív alapján mérték fel a parasztság helyzetét. A felmérés alapján létrejött úrbéri tabellák tartalmazzák a földesúr, a jobbágyok és… Continue Reading →

Tájékoztató családtörténeti kutatásokhoz

Berkes József: Tájékoztató családtörténeti kutatásokhoz BEVEZETŐ AZ ANYAKÖNYVEK Általános genealógiai és történelmi szakirodalom Az anyakönyvekben történő kutatások javasolt technikája Az anyakönyvi kutatás nehézségei, buktatói KIEGÉSZÍTŐ FORRÁSOK NEMES CSALÁDOK Nemes családokról megjelent szakirodalom Családtörténeti (genealógiai) gyűjtemények Nemességkutatáshoz használható egyéb forrásanyag POLGÁRCSALÁDOK KUTATÁSA… Continue Reading →

Sorozási lajstromok 1756-1918 (1942)

Katonaállítás Az állandó hadsereg felállításához, illetve kiegészítéséhez készült személyi nyilvántartás. Az összefoglaló név alatt többféle irattípus értendő. Megkülönböztethetünk újoncozási, sorshúzási, elbocsátási, felülvizsgálati, utóállítási lajstromokat. Létezik lista a jogcímvesztett katonákról, előfordulnak továbbá az iratok között zsoldjegyzékek és felmentési kérelmek is. Az… Continue Reading →

Vörösvár község betelepítése 1689. július 4

Gróf Csáky László Vörösvár földesura ismerte nagyon jól a latin mondást: „Ubi populus, ibi obulus.”1 Ezért Schwarzwaldból kért telepeseket. 1687-ben az egykori földesurak is visszaértek elnéptelenedett birtokaikra. I. Lipót császártól telepeseket kértek a birodalomterületéről. Az első csoport 1689-ben érkezett Pilisvörösvárra délnémet… Continue Reading →

Az újhartyáni német telepítés a belsõ migráció tükrében

Újhartyán nagyközség Pest megyében, 43 km-re a fõvárostól, az M 5-ös autópálya Dabas-Pilis leágazásánál. A falu a középkorban is lakott volt, de a török hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett. Újhartyán azon magyarországi települések közé tartozik, melyek a 18. században dunai sváb… Continue Reading →

© 2019 MyGen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑