Author Archive: andreaska

Névadási szokások és a leggyakoribb keresztnevek a 18. századi Budakeszin

Budakeszi anyakönyveit, egy évtizednyi szünet kivételével[1] 1699-től vezetik. Ezek a plébánián őrzött, és a Magyar Nemzeti Levéltár Lángliliom utcai kutatótermében kutatható dokumentumok a legfontosabb helytörténeti forrásaink közé tartoznak. Általában a családfakutatók forgatják ezeket a régi írásokat a levéltár mikrofilmolvasójában, de… (READ MORE)

Budakeszi, Források-szakirodalom, Helytörténet, Legújabb bejegyzés, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megye

Nevek magyarosítása Budakeszi

A Volksbund Budakeszin – Somlai Péter Ferenc A budakeszi értelmiség jelentős része tehetős gazdacsaládok a középosztályba felemelkedett utódaként helyi származású volt. Közéjük tartozott Gödrösy (Gruber) János főjegyző, Martonfi (Martin) Antal gazdasági jegyző, Pentei (Pfendner) Antal és Erdőfi (Eszterle) Antal irodatisztek…. (READ MORE)

Legújabb bejegyzés

Budakeszi Helytörténeti Értesítő

 Gellér Dávid: Budakeszi a német betelepítés korában. Bednárik János: Jeles napok, népszokások Budakeszin a. 19–20. században. I. Adventtől nagyböjtig. Somlai Péter: Budakeszi társadalomtörténete a 20. század első felében.  3_1_HUDE   http://www.heimatmuseum-wudigess.hu/wp-content/uploads/2017/06/3_1_HUDE.pdf3_1_HUDE Kiadványaink

Budakeszi, Legújabb bejegyzés

2 – A viziút

A Dunán másfél hete hánykolódó, már rendesen átnedvesedett fatákolmány minden eresztékében nyikorgott, olyan érzés volt, mintha minden percben szétesne. Az utasok többsége magába roskadva, szinte apátiában élte meg az utolsó szakaszt a délnek forduló nagy kanyar elhagyása után. A folyó… (READ MORE)

Legújabb bejegyzés